Itinerarios de interese paisaxístico

Proposta de Rede de Itinerarios de Interese Paisaxístico que dá resposta a unha das determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, que establece o mandato de desenvolver un sistema de itinerarios que constitúan a Rede de itinerarios. Deseñada baixo criterios técnicos, a proposta de rede aproveita a densa rede viaria e de sendeiros xa existente co obxectivo de poñer en valor a diversidade territorial de Galicia, expresada a través das distintas paisaxes e bens naturais e culturais.

Cliente
Instituto de Estudos do Territorio

Enlace