Guía de Cor e Materiais de Galicia

A Guía de Cor e Materiais de Galicia ten como finalidade proporcionar uns criterios e directrices técnicas e obxectivas para a regulación do emprego da cor e os materiais de revestimentos arquitectónicos nas paisaxes urbanas, rururbanas e rurais das doce grandes áreas paisaxísticas de Galicia.

Cliente
Colexio de Arquitectos de Galicia

Enalce