Estratexia da Paisaxe Galega

O Catálogo das Paisaxes de Galicia é un documento de carácter técnico que aborda a primeira etapa do proceso de planificación da paisaxe, consistente na súa análise e diagnose, e que servirá de base para a posterior elaboración das Directrices de Paisaxe.

Cliente
Instituto de Estudos do Territorio
Enlace